PROFESORES: Cristian Pallauta - Catalina Muñoz

 

Profesor: Cristian Pallauta

Curso: 4º básico A-B

Horario: Martes 15.50 – 17.20 horas


Profesor: Catalina Muñoz

Curso: 3º Medios A-B

Horario: Sábado 09:00 – 10:00 horas


Profesora: Catalina Muñoz

Curso: 4º Medio  A-B

Horario: Viernes  14:00 – 16:00 horas